Het cliënteel bestaat voor 80 % uit kinderen. Het is mogelijk de therapie al op heel jonge leeftijd (2 jaar) te beginnen. Het handelingsplan wordt opgebouwd op basis van de mogelijkheden en grenzen van de cliënt. Zijn ontwikkelingsstoornis en haar effect op de hele persoonlijkheid, zijn voorgeschiedenis en sociale netwerk spelen erin mee. Alles gebeurd in afspraak met ouders en begeleiders.

Algemeen doel is de individuele ontwikkeling van de cliënt met behulp van het paard op alle vlakken te stimuleren. De achtergrond zijn orthopedagogische methodieken.

Bij de doelstellingen horen de verbetering van de sensorische integratie, de psychomotoriek, de concentratie, het volhoudingsvermogen, het opbouwen van zelfvertrouwen, en zelfrespect, het verminderen van angsten, agressies en antipathieën, de verbetering van cognitieve en sociale vaardigheden.

De meerwaarde van het paard in dit proces is nauw verbonden met zijn warmte, ritmische bewegingen en speciale uitstraling. Alle zintuigen van de cliënt worden gestimuleerd, kanalen gaan open die anders gesloten blijven.

De cliënt kan op alle vlakken beter in evenwicht komen. Vanuit deze verbeterde harmonische en sterk motiverende uitgangssituatie kunnen vaak doelen bereikt worden die anders buiten de mogelijkheden van de cliënt waren.

Als het mogelijk is, wordt het paard samen met de cliënt voor de therapie voorbereid. Deze momenten bieden al talrijke pedagogische mogelijkheden. Waar heeft het paard lang haar, waar is het kort? Met welke borstel wordt begonnen, hoe moet je de hoeven uitkrabben, waarom mag je achter een paard niet plots roepen en springen?

Het basisfenomeen dat aan de grondslag ligt van de bijzondere doeltreffendheid van het zitten op het paard, zijn de meerdimensionale schommelingsimpuls van de rug tijdens het stappen en het feit dat de lichaamstemperatuur 1 graad hoger is dan van een mens. Daarom wordt ook meestal niet op een zadel maar op een doek met een singel met handvaten gereden.

De oefeningen worden aan de ontwikkelingsstand aangepast. Meestal wordt het paard door een helper begeleid, waarbij de therapeute op de hoogte van de cliënt stapt. Heel kleine kinderen liggen op de rug van het paard of de therapeute zit achter de cliënt op het paard. Leren paardrijden is geen doelstelling op zich. Met jongeren wordt ook vanuit de grond gewerkt. Ze leren bv het paard longeren of door een parcours te leiden.