Een paard straalt kracht, elegantie en schoonheid uit. Je kan erop rijden, zijn warmte en troost voelen en samen met hem vrijheid beleven. Een paard laat je ervaren wat je kan en wat je (nog) niet kan.

Bij “Paard en Therapie” staat dit alles sinds meer dan 20 jaar centraal. Heel lang was “Paard en Therapie” in Eede (NL) gehuisvestigt. In augustus 2016 is “Paard en Therapie” naar nieuwe locaties in Baaigem, (B) en Aardenburg, (Nl) verhuisd.

Ten eerste schuilt een praktijk voor therapeutisch paardrijden achter de naam. Het accent ligt op de therapie met kinderen maar ook volwassenen zijn van harte welkom.

Er wordt met hulp van een paard op basis van een orthopedagogische achtergrond gewerkt aan ontwikkelingsstoornissen zoals mentale en fysieke handicaps en achterstanden, leer- en/of motivatieproblemen, Downsyndroom, AD(H)D, autisme, visuele en auditieve stoornissen, sociaal emotionele problemen en gedragsafwijkingen.

Ten tweede hordt er een stichting bij de naam. Haar doel is het ondersteunen van de werking van de praktijk en het cliënteel maar ook het stimuleren en bevorderen van Equine Assited Therapy (EAT) in het algemeen.

“Gelijk wie in de beugel stijgt – hij zal opgevoed worden. Voor het leven en tot mens”
Clemens Laar